Vải bọc ghế DP

Chỉ áp dụng với Bộ sưu tập Đỉnh Phú

05
4
2022
Vải bọc nệm
VẢI BỌC VN1 Đỏ thẫm VN2 Đen VN3 Đỏ đô VN4 Cam VN5 Xanh lá VN6 Xanh dương VN7 Nâu VN Đỏ tươi ...
Tung Nguyen
0
05
4
2022
Simili bọc nệm
VẢI SIMILI B281 Trắng B285 Cacao B295 Đỏ thẫm S28 Đen da trâu S1 Bò Astra S2 Cam tươi S3 Đen S4 Đỏ tươi ...
Tung Nguyen
0
28
3
2022
Lưới lưng
LL1 - Xanh dương LL2 - Xanh lá LL3 - Đỏ đô tươi LL4 - Đỏ đô LL5 - Cam LL6 - Xám LL7 - Đen LL8 - Dạ quang ...
Tung Nguyen
0
28
3
2022
Lưới ngồi
LN1 - Xanh dương LN2 - Xanh lá LN3 - Đỏ đô tươi LN4 - Cam LN5 - Đỏ đen LN6 - Xám LN7 - Đen LN8 - Dạ quang ...
Tung Nguyen
0

Bình luận

Bạn là người đầu tiên nhận xét. Xin cảm ơn!