Giường khung, giường nan

Giường khung (giường pano), giường nan bao gồm đủ kích thước từ 80cm đến 1m2 (giường đơn), 1m4 đến 2m2 (giường đôi). Các mẫu giường của IBIE được thiết kế theo từng bộ sưu tập với nhiều phong cách khác nhau như hiện đại, cổ điển, đồng quê... Chất liệu của giường ngủ IBIE rất đa dạng, từ gỗ tự nhiên như sồi, óc chó, cao su... cho tới gỗ công nghiệp MDF.

Bộ lọc
  • Chất liệu
  • Giá
BE039OACOP10101
8.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDTAMG10
10.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDCOC10
7.390.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDTRAO10
7.090.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDCASO10
8.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDNBNR10
7.990.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDTENO10
7.690.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDNARO10
8.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDCAPO10
7.690.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDROYO10
7.890.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDNBBR10
8.390.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDROMO10
8.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDVIVR10
9.390.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDKEMO10
9.490.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDROI10
9.390.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BNCASO10
10.490.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDSHUO10
10.090.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDTAMBR10
10.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDTAMW10
10.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDTAMB10
10.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDSHAO10
12.190.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDBELO10
11.790.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDCANO10
10.890.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDSEYO10
11.090.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDDCLAO10
8.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
FRPORBP10RU
6.990.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDCOUO10
10.690.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDALTO10
8.190.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDDBEVO10
7.890.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDGRER10
9.390.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BBDSTIO10
10.290.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDVICO10
8.590.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0
BDRUSO10
7.090.000 đ
Còn hàng
Chọn kích thước:
1m01m21m41m61m82m0