Điểm thưởng

Tiết kiệm tiền - Dùng điểm thưởng


 

Mỗi sản phẩm được mua, bạn sẽ được thưởng số điểm tương ứng.

Tại IBIE, bạn có thể sử dụng điểm thưởng bất cứ lúc nào mà không lo hết hạn như các cửa hàng khác.

 

Kiểm tra số điểm thưởng

 

Hướng dẫn sử dụng


Ở bước thanh toán, bạn nhập số điểm thưởng muốn sử dụng được hiển thị ở cột bên phải. Số tiền cần thanh toán của bạn sẽ được tính toán lại.