Tìm nhanh

Tủ kệ tivi

tủ kệ tivi

Để Tivi và những thiết bị giải trí trong phòng khách nhà bạn bằng những chiếc tủ kệ được thiết kế đẹp mắt trên IBIE. Bạn có thể chọn loại kệ treo, kệ thấp có hộc đi kèm hoặc tủ cao đa năng. 

-35%
Kệ Tivi Neri Kệ Tivi Neri Kệ Tivi Neri Kệ Tivi Neri Kệ Tivi Neri Kệ Tivi Neri
4.390.000 đ
6.750.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
-35%
Kệ Tivi Fazio trắng Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio
3.990.000 đ
6.140.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
-35%
Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio Kệ Tivi Fazio
3.990.000 đ
6.140.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
-35%
Kệ Tivi Tore đen Kệ Tivi Tore đen Kệ Tivi Tore đen Kệ Tivi Tore đen Kệ Tivi Tore đen Kệ Tivi Tore đen Kệ Tivi Tore đen Kệ Tivi Tore đen
1.990.000 đ
3.060.000 đ
Chọn kích thước:
1m21m41m61m82m0
-35%
Kệ Tivi Acerra đen Kệ Tivi Acerra đen Kệ Tivi Acerra trắng Kệ Tivi Acerra trắng Kệ Tivi Acerra trắng
5.990.000 đ
9.220.000 đ
-35%
Kệ Tivi Acerra trắng Kệ Tivi Acerra trắng Kệ Tivi Acerra trắng Kệ Tivi Acerra trắng Kệ Tivi Acerra trắng Kệ Tivi Acerra trắng Kệ Tivi Acerra trắng Kệ Tivi Acerra trắng
5.990.000 đ
9.220.000 đ
-35%
Kệ Tivi Romano Kệ Tivi Romano Kệ Tivi Romano Kệ Tivi Romano
2.990.000 đ
4.600.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đen
-35%
Kệ Tivi Gavino trắng
4.190.000 đ
6.450.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
-35%
Kệ Tivi Gavino trắng Kệ Tivi Gavino trắng Kệ Tivi Gavino trắng Kệ Tivi Gavino trắng
4.190.000 đ
6.450.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
-35%
Kệ Tivi Camillo đen Kệ Tivi Camillo đen Kệ Tivi Camillo trắng Kệ Tivi Camillo đen
4.390.000 đ
6.750.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo đen
-35%
Kệ Tivi Camillo trắng Kệ Tivi Camillo trắng Kệ Tivi Camillo trắng Kệ Tivi Camillo trắng Kệ Tivi Camillo trắng
4.190.000 đ
6.450.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
-35%
Kệ Tivi Felice đen Kệ Tivi Felice đen Kệ Tivi Felice đen
4.390.000 đ
6.750.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo đen
-35%
Kệ Tivi Felice trắng Kệ Tivi Felice trắng Kệ Tivi Felice trắng
4.190.000 đ
6.450.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
-35%
4.190.000 đ
6.450.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
-35%
Kệ Tivi Taranto trắngKệ Tivi Taranto trắng Kệ Tivi Taranto trắng Kệ Tivi Taranto trắng Kệ Tivi Taranto trắng
4.290.000 đ
6.600.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
-35%
Kệ Tivi Teramo đen Kệ Tivi Teramo Kệ Tivi Teramo Kệ Tivi Teramo
4.390.000 đ
6.750.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo đen
-35%
Kệ Tivi Teramo trắng Kệ Tivi Teramo Kệ Tivi Teramo Kệ Tivi Teramo Kệ Tivi Teramo
4.190.000 đ
6.450.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
-35%
Kệ Tivi Davide đen Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide
3.890.000 đ
5.980.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
-35%
Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide Kệ Tivi Davide
3.890.000 đ
5.980.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
-35%
Kệ Tivi Renzo đen Kệ Tivi Renzo Kệ Tivi Renzo Kệ Tivi Renzo Kệ Tivi Renzo
4.390.000 đ
6.750.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo đen
-35%
Kệ Tivi Renzo Kệ Tivi Renzo Kệ Tivi Renzo Kệ Tivi Renzo Kệ Tivi Renzo
4.190.000 đ
6.450.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
-35%
2.990.000 đ
4.600.000 đ
Chọn kích thước:
1m41m61m82m0
Chọn loại mặt:
Mặt MDFMặt đá nhân tạo trắng
1 2 3 4

Bình luận

Đang cập nhật

Viết nhận xét