Màu gỗ

Tung Nguyen
28/03/2022
0

Màu tự nhiên (Nâu 09)

Màu cherry (Nâu 22)

Màu antique (Nâu 13)

Màu nâu đỏ

Màu walnut nhạt (WN 29)

Màu walnut đậm (WN 12)

Màu trắng

Màu đen

Trắng phối tự nhiên

Trắng phối walnut

Bình luận

Bạn là người đầu tiên nhận xét. Xin cảm ơn!