Sofa vải

Sofa vải của IBIE được làm bằng các chất liệu nỉ, bố, nhung...cao cấp. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các chất liệu khác như gỗ, da, simili...để thiết kế và sản xuất các loại sofa như sofa đơn, sofa giường, sofa cổ điển, sofa góc chữ L.