Tìm nhanh

Sofa vải

Sofa vải của IBIE được làm bằng các chất liệu nỉ, bố, nhung...cao cấp. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các chất liệu khác như gỗ, da, simili...để thiết kế và sản xuất các loại sofa như sofa đơn, sofa giường, sofa cổ điển, sofa góc chữ L.

-35%
Sofa Apollo mau ghi Sofa Apollo 3 ghế nghiêng Sofa Apollo 3 ghế bộ 3-2-1 Vải sofa Apollo
7.890.000 đ
12.140.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
Sofa Torino Sofa Torino 3 ghế nghiêng Sofa Torino 3 ghế minh họa Sofa Torino 1 ghế minh họa Sofa Torino 3 ghế sau Sofa Torino 1 ghế Sofa Torino 3 ghế bên Sofa Torino bộ 3-1 Sofa Torino bộ 1-1 Sofa Torino tay ghế Sofa Torino chân ghế
8.090.000 đ
12.450.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
Sofa Torino đơn Sofa Torino 1 ghế minh họa Sofa Torino 3 ghế bên Sofa Torino bộ 1-1 Sofa Torino 3 ghế nghiêng Sofa Torino 3 ghế sau Sofa Torino bộ 3-1 Sofa Torino tay ghế Sofa Torino chân ghế Sofa Torino 3 ghế minh họa Sofa Torino 1 ghế
5.290.000 đ
8.140.000 đ
-35%
Sofa Bau Modular Sofa Bau Modular 1 ghế Sofa Bau Modular 2-2-1 Sofa Bau Modular 2-2 Sofa Bau Modular 2-2 góc Sofa Bau Modular 2 ghế bất đối xứng Sofa Bau Modular 2-2 góc bất đối xứng Sofa Bau Modular 2-2 góc bất đối xứng 2 Sofa Bau Modular 2-2 decor Sofa Bau Modular 2-2-1-1 Sofa Bau Modular 2-2-1-1 Sofa Bau Modular 2-2-1-1 decor Sofa Bau Modular cận cảnh Sofa Bau Modular decor 4 Sofa Bau Modular biến hình
7.890.000 đ
12.140.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
Sofa Winsor Sofa vai Windsor 2 ghe decor Sofa vai Windsor 2 ghe nghieng Sofa vai Windsor 2 ghe truoc Sofa vai Windsor 3 ghe nghieng Sofa vai Windsor 3 ghe truoc Sofa vai Windsor 3-2-1 Sofa vai Windsor can canh 1 Sofa vai Windsor chan ghe Sofa vai Windsor don nghieng Sofa vai Windsor don minh hoa Sofa vai Windsor 2 ghe minh hoa
8.890.000 đ
13.680.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
Sofa vai Winchester 3 ghe truoc Sofa vai Winchester 2 ghe minh hoa Sofa vai Winchester 2 ghe nghieng Sofa vai Winchester 3 ghe minh hoa 1 Sofa vai Winchester 3 ghe nghieng Sofa vai Winchester 3 ghe sau Sofa vai Winchester can canh 2 Sofa vai Winchester can canh 3 Sofa vai Winchester canh canh 1 Sofa vai Winchester don minh hoa Sofa vai Winchester don truo Sofa vai Winchester phoi canh 1 Sofa vai Winchester phoi canh 2
10.290.000 đ
15.830.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
14.890.000 đ
22.910.000 đ
Chọn kích thước:
2m02m22m42m62m8
-35%
Sofa vai Walton 3 ghe truoc Sofa vai Walton 3 ghe nghieng Sofa vai Walton 3 ghe minh hoa Sofa vai Walton 2 ghe nghieng Sofa vai Walton 2 ghe truoc Sofa vai Walton can canh 1 Sofa vai Walton can canh 2 Sofa vai Walton can canh 3 Sofa vai Walton don Sofa vai Walton don minh hoa Sofa vai Walton nguyen bo minh hoa Sofa vai Walton nguyen bo minh hoa 2 Sofa vai Walton nhac dem
7.890.000 đ
12.140.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
Sofa marlene 3-t Sofa vai Marlene mau ghi 3 ghe minh hoa Sofa vai Marlene mau ghi 2 ghe minh hoa Sofa vai Marlene mau ghi 2 ghe nghieng Sofa vai Marlene mau ghi 3-1-1 Sofa vai Marlene mau ghi 3-2 Sofa vai Marlene mau ghi can canh 1 Sofa vai Marlene mau ghi can canh 2 Sofa vai Marlene mau ghi don minh hoa Sofa vai Marlene mau ghi don nghieng Sofa vai Marlene mau ghi sau Sofa vai Marlene mau ghi truoc
8.590.000 đ
13.220.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
Sofa Mara Modular xam trai Sofa Mara Modular xam phoi canh 2 Sofa Mara Modular xam tach roi Sofa Mara Modular xam don Sofa Mara Modular xam vuong goc Sofa Mara Modular xam sau Sofa Mara Modular xam minh hoa Sofa Mara Modular xam ghe goc Sofa Mara Modular xam don Sofa Mara Modular xam chan de Sofa Mara Modular xam can canh 3 Sofa Mara Modular xam can canh 2 Sofa Mara Modular xam can canh
16.290.000 đ
25.060.000 đ
Chọn kích thước:
2m02m22m42m62m8
-35%
Sofa vai Windsor don minh hoa Sofa vai Windsor chan ghe Sofa vai Windsor 2 ghe minh hoa Sofa vai Windsor can canh 1 Sofa vai Windsor 3-2-1 Sofa vai Windsor 3 ghe truoc Sofa vai Windsor 3 ghe nghieng Sofa vai Windsor 2 ghe truoc Sofa vai Windsor 2 ghe decor Sofa vai Windsor 2 ghe nghieng Sofa vai Windsor don nghieng
6.090.000 đ
9.370.000 đ
-35%
Sofa Lloyd xam 3 ghe truoc Sofa Lloyd xam 3 ghe sau Sofa Lloyd xam 3 ghe nghieng Sofa Lloyd xam 3 ghe decor Sofa Lloyd xam 2 ghe sau Sofa Lloyd xam 2 ghe phoi canh Sofa Lloyd xam 2 ghe nghieng Sofa Lloyd xam 2 ghe can canh Sofa Lloyd xam 2 ghe can canh 2 Sofa Lloyd xam 2 ghe can canh 3 Sofa Lloyd xam can canh 1 Sofa Lloyd xam can canh 2 Sofa Lloyd xam can canh 3 Sofa Lloyd xam don 2 ghe phoi canh Sofa Lloyd xam don can canh 2 Sofa Lloyd xam 3-2-1-1 Sofa Lloyd xam 3-2-1 phoi canh Sofa Lloyd xam 3-2 phoi canh Sofa Lloyd xam 3-1-1 phoi canh Sofa Lloyd xam 2-1-1 phoi canh
8.290.000 đ
12.750.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
Sofa Florence 3 ghe truoc Sofa Florence ngoc trai 3 ghe nghieng Sofa Florence ngoc trai 3 ghe sau Sofa Florence ngoc trai 3 ghe minh hoa Sofa Florence ngoc trai 2 ghe nghieng Sofa Florence ngoc trai 2 ghe minh hoa Sofa Florence ngoc trai don nghieng Sofa Florence ngoc trai don minh hoa Sofa Florence ngoc trai phoi canh Sofa Florence ngoc trai phoi canh 2 Sofa Florence ngoc trai can canh 3 Sofa Florence ngoc trai can canh 2 Sofa Florence ngoc trai can canh 1
8.790.000 đ
13.530.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
Sofa Connery truoc Sofa Connery don Sofa Connery goc phai Sofa Connery minh hoa Sofa Connery phoi canh Sofa Connery phoi canh 2 Sofa Connery tach roi Sofa Connery truoc
15.390.000 đ
23.680.000 đ
Chọn kích thước:
2m02m22m42m62m8
-35%
Sofa Chapman den xam nguyen bo Sofa Chapman den xam phoi hop Sofa Chapman den xam phoi canh 5 Sofa Chapman den xam phoi canh 4 Sofa Chapman den xam phoi canh 3 Sofa Chapman den xam phoi canh Sofa Chapman den xam xep hinh Sofa Chapman den xam tach roi Sofa Chapman den xam can canh Sofa Chapman den xam can canh 2 Sofa Chapman den xam can canh 3 Sofa Chapman den xam can canh 4
8.590.000 đ
13.220.000 đ
Chọn kích thước:
1m61m82m02m22m4
-35%
Sofa goc chu L Apollo 3 ghe va don Sofa goc chu L Apollo 2 ghe tach roi Sofa goc chu L Apollo 3 ghe can canh Sofa goc chu L Apollo 3 ghe can canh 2 Sofa goc chu L Apollo 3 ghe decor Sofa goc chu L Apollo 3 ghe nghieng Sofa goc chu L Apollo 3 ghe phai Sofa goc chu L Apollo 3 ghe phoi canh Sofa goc chu L Apollo 3 ghe phoi canh 3. Sofa goc chu L Apollo 3 ghe tach roi Sofa goc chu L Apollo 3 ghe trai Sofa goc chu L Apollo 3 ghe va don Sofa goc chu L Apollo 3 ghe va don Sofa goc chu L Apollo don can canh
14.890.000 đ
22.910.000 đ
Chọn kích thước:
2m02m22m42m62m8
-35%
Sofa vai Winchester don truoc Sofa vai Winchester 2 ghe minh hoa Sofa vai Winchester 2 ghe nghieng Sofa vai Winchester canh canh 1 Sofa vai Winchester can canh 3 Sofa vai Winchester can canh 2 Sofa vai Winchester 3 ghe sau Sofa vai Winchester 3 ghe nghieng Sofa vai Winchester 3 ghe minh hoa 1 Sofa vai Winchester don minh hoa Sofa vai Winchester don truo Sofa vai Winchester phoi canh 1 Sofa vai Winchester phoi canh 2
7.090.000 đ
10.910.000 đ
-35%
Sofa vai Walton don Sofa vai Walton 3 ghe nghieng Sofa vai Walton 3 ghe minh hoa Sofa vai Walton 2 ghe nghieng Sofa vai Walton 2 ghe truoc Sofa vai Walton can canh 1 Sofa vai Walton can canh 2 Sofa vai Walton can canh 3 Sofa vai Walton don Sofa vai Walton don minh hoa Sofa vai Walton nguyen bo minh hoa Sofa vai Walton nguyen bo minh hoa 2 Sofa vai Walton nhac dem
5.390.000 đ
8.290.000 đ
-35%
Ssofa Lloyd xam don xa Sofa Lloyd xam 3 ghe sau Sofa Lloyd xam 3 ghe nghieng Sofa Lloyd xam 3 ghe decor Sofa Lloyd xam 2 ghe sau Sofa Lloyd xam 2 ghe phoi canh Sofa Lloyd xam 2 ghe nghieng Sofa Lloyd xam 2 ghe can canh Sofa Lloyd xam 2 ghe can canh 2 Sofa Lloyd xam 2 ghe can canh 3 Sofa Lloyd xam can canh 1 Sofa Lloyd xam can canh 2 Sofa Lloyd xam can canh 3 Sofa Lloyd xam don 2 ghe phoi canh Sofa Lloyd xam don can canh 2 Sofa Lloyd xam 3-2-1-1 Sofa Lloyd xam 3-2-1 phoi canh Sofa Lloyd xam 3-2 phoi canh Sofa Lloyd xam 3-1-1 phoi canh Sofa Lloyd xam 2-1-1 phoi canh
5.690.000 đ
8.750.000 đ
-35%
Sofa vai Winchester don truoc Sofa vai Winchester 3 ghe nghieng Sofa vai Winchester 3 ghe minh hoa Sofa vai Winchester 2 ghe truo Sofa vai Winchester 2 ghe nghieng Sofa vai Winchester 2 ghe sau. Sofa vai Winchester don truoc Sofa vai Winchester don nghieng Sofa vai Winchester don minh hoa Sofa vai Winchester nguyen bo minh hoa Sofa vai Winchester can canh 1
5.390.000 đ
8.290.000 đ
-35%
Sofa Florence ngoc trai don nghieng Sofa Florence ngoc trai 3 ghe nghieng Sofa Florence ngoc trai 3 ghe sau Sofa Florence ngoc trai 3 ghe minh hoa Sofa Florence ngoc trai 2 ghe nghieng Sofa Florence ngoc trai 2 ghe minh hoa Sofa Florence ngoc trai don nghieng Sofa Florence ngoc trai don minh hoa Sofa Florence ngoc trai phoi canh Sofa Florence ngoc trai phoi canh 2 Sofa Florence ngoc trai can canh 3 Sofa Florence ngoc trai can canh 2 Sofa Florence ngoc trai can canh 1
5.690.000 đ
8.750.000 đ
-35%
Sofa Bau Modular 1 ghe xanh ngoc don Sofa Bau Modular 1 ghế Sofa Bau Modular 2-2-1 Sofa Bau Modular 2-2 Sofa Bau Modular 2-2 góc Sofa Bau Modular 2 ghế bất đối xứng Sofa Bau Modular 2-2 góc bất đối xứng Sofa Bau Modular 2-2 góc bất đối xứng 2 Sofa Bau Modular 2-2 decor Sofa Bau Modular 2-2-1-1 Sofa Bau Modular 2-2-1-1 Sofa Bau Modular 2-2-1-1 decor Sofa Bau Modular cận cảnh Sofa Bau Modular decor 4 Sofa Bau Modular biến hình
5.390.000 đ
8.290.000 đ
-35%
5.390.000 đ
8.290.000 đ
-35%
Sofa marlene 1-t Sofa vai Marlene mau ghi 3 ghe minh hoa Sofa vai Marlene mau ghi 2 ghe minh hoa Sofa vai Marlene mau ghi 2 ghe nghieng Sofa vai Marlene mau ghi 3-1-1 Sofa vai Marlene mau ghi 3-2 Sofa vai Marlene mau ghi can canh 1 Sofa vai Marlene mau ghi can canh 2 Sofa vai Marlene mau ghi don minh hoa Sofa vai Marlene mau ghi don nghieng Sofa vai Marlene mau ghi sau Sofa vai Marlene mau ghi truoc
5.590.000 đ
8.600.000 đ
1 2 3
Hỗ trợ trực tuyến