Bàn console

-35%
Bàn trưng bày AK015 Bàn trưng bày AK015 Bàn trưng bày AK015 Bàn trưng bày AK015 Bàn trưng bày AK015Bàn trưng bày AK015 Bàn trưng bày AK015 Bàn trưng bày AK015Bàn trưng bày AK015
2.690.000 đ
4.140.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Bàn trưng bày AK013 Bàn trưng bày AK013 Bàn trưng bày AK013 Bàn trưng bày AK013 Bàn trưng bày AK013 Bàn trưng bày AK013
2.990.000 đ
4.600.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-42%
Bàn trưng bày AK012 Bàn trưng bày AK012 Bàn trưng bày AK012 Bàn trưng bày AK012Bàn trưng bày AK012 Bàn trưng bày AK012 Bàn trưng bày AK012 Bàn trưng bày AK012 Bàn trưng bày AK012
3.590.000 đ
6.140.000 đ
Chọn kích thước:
1m01m21m4
-52%
Bàn trưng bày AK011 mặt tole Bàn trưng bày AK011 mặt tole Bàn trưng bày AK011 mặt tole Bàn trưng bày AK011 mặt tole Bàn trưng bày AK011 mặt tole Bàn trưng bày AK011 mặt tole Bàn trưng bày AK011 mặt tole Bàn trưng bày AK011 mặt tole Bàn trưng bày AK011 mặt tole
2.190.000 đ
4.600.000 đ
Chọn kích thước:
80cm1m01m21m4
-35%
Bàn trưng bày AK011Bàn trưng bày AK011 Bàn trưng bày AK011 Bàn trưng bày AK011Bàn trưng bày AK011 Bàn trưng bày AK011 Bàn trưng bày AK011
2.990.000 đ
4.600.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
3.590.000 đ
5.520.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Bàn trưng bày AK006 Bàn trưng bày AK006 Bàn trưng bày AK006 Bàn trưng bày AK006
3.290.000 đ
5.060.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004
5.990.000 đ
9.200.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004 Bàn trưng bày AK004Bàn trưng bày AK004
2.990.000 đ
4.600.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
3.290.000 đ
5.060.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Bàn trưng bày AK001 Bàn trưng bày AK001 Bàn trưng bày AK001 Bàn trưng bày AK001 Bàn trưng bày AK001 Bàn trưng bày AK001
3.290.000 đ
5.060.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Bàn trưng bày AK003 Bàn trưng bày AK003 Bàn trưng bày AK003 Bàn trưng bày AK003 Bàn trưng bày AK003 Bàn trưng bày AK003 Bàn trưng bày AK003 Bàn trưng bày AK003
3.290.000 đ
5.070.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Kệ trưng bày AK005 Kệ trưng bày AK005 Kệ trưng bày AK005 Kệ trưng bày AK005 Kệ trưng bày AK005 Kệ trưng bày AK005Kệ trưng bày AK005 Kệ trưng bày AK005 Kệ trưng bày AK005 Kệ trưng bày AK005 Kệ trưng bày AK005
2.990.000 đ
4.600.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Kệ trưng bày AK007 Kệ trưng bày AK007
2.990.000 đ
4.600.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Kệ trưng bày AK008 Kệ trưng bày AK008 Kệ trưng bày AK008 Kệ trưng bày AK008 Kệ trưng bày AK008
3.390.000 đ
5.220.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực sơn trắng Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Bàn trưng bày AK009 Bàn trưng bày AK009 Bàn trưng bày AK009 Bàn trưng bày AK009 Bàn trưng bày AK009 Bàn trưng bày AK009
2.990.000 đ
4.600.000 đ
Chọn loại mặt:
Mặt kính cường lực trongMặt kính cường lực đenMặt đá nhân tạo trắngMặt đá nhân tạo đenMặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiên
-35%
Bàn trang điểm 2 ngăn kéo Bella gỗ sồi Bàn trang điểm 2 ngăn kéo Bella gỗ sồi Bàn trang điểm 2 ngăn kéo Bella gỗ sồi Bàn trang điểm 2 ngăn kéo Bella gỗ sồi Bàn trang điểm 2 ngăn kéo Bella gỗ sồi Bàn trang điểm 2 ngăn kéo Bella gỗ sồi
7.990.000 đ
12.290.000 đ
-35%
Bàn console Rivermead gỗ sồi Bàn console Rivermead gỗ sồi Bàn console Rivermead gỗ sồi Bàn console Rivermead gỗ sồi
5.890.000 đ
9.060.000 đ
-35%
Bàn console Alto gỗ sồi Bàn console Alto gỗ sồi Bàn console Alto gỗ sồi Bàn console Alto gỗ sồi Bàn console Alto gỗ sồi
4.590.000 đ
7.060.000 đ
-35%
Bàn console Romsey gỗ sồi Bàn console Romsey gỗ sồi Bàn console Romsey gỗ sồi Bàn console Romsey gỗ sồi
5.890.000 đ
9.060.000 đ
-35%
Bàn console Classic gỗ sồi Bàn console Classic gỗ sồi Bàn console Classic gỗ sồi
5.090.000 đ
7.830.000 đ
1 2

Bình luận

Đang cập nhật

Viết nhận xét