Bộ bàn ăn tròn

-35%
Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Genny Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Genny Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Genny Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Genny
3.290.000 đ
5.065.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn loại mặt:
Mặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiênMặt giả đá trắngMặt giả đá đen
-35%
Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Bull Bộ bàn tròn Como 2-4 ghế Bull Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Bull
2.590.000 đ
3.985.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn loại mặt:
Mặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiênMặt giả đá trắngMặt giả đá đen
-35%
Bộ bàn tròn Como 2-4 ghế Ulsan
1.450.000 đ
2.230.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn loại mặt:
Mặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiênMặt giả đá trắngMặt giả đá đen
-35%
Bộ bàn tròn Como 2-4 ghế Cacao
1.890.000 đ
2.900.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn loại mặt:
Mặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiênMặt giả đá trắngMặt giả đá đen
-35%
Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế CacaoBộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Cacao Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Cacao Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Cacao
1.990.000 đ
3.060.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn loại mặt:
Mặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiênMặt giả đá trắngMặt giả đá đen
-35%
Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Venus
2.390.000 đ
3.680.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn loại mặt:
Mặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiênMặt giả đá trắngMặt giả đá đen
-35%
Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Kai Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Kai
2.919.000 đ
4.490.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn loại mặt:
Mặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiênMặt giả đá trắngMặt giả đá đen
-35%
Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Kennedy Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Kennedy
3.090.000 đ
4.770.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn loại mặt:
Mặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiênMặt giả đá trắngMặt giả đá đen
-35%
Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Emma Bộ bàn tròn Lea 2-4 ghế Emma
2.290.000 đ
3.520.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn loại mặt:
Mặt MDF veneerMặt gỗ tự nhiênMặt giả đá trắngMặt giả đá đen
-35%
Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế Bộ bàn tròn Eiffel trắng 2 ghế
1.689.000 đ
2.600.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn màu sắc:
Màu đenMàu trắng
-35%
Bộ bàn tròn Eames 2 ghế Dexer màu ngẫu nhiên
3.890.000 đ
5.985.000 đ
Chọn số ghế:
2 ghế4 ghế
Chọn màu sắc:
Màu đenMàu trắng

Bình luận

Đang cập nhật

Viết nhận xét