Liên Á

Nệm Liên Á có bề dày 25 năm kinh nghiệm với các sản phẩm nệm cao su, nệm bông ép và nệm lò xo.

Với dòng nệm cao su, nệm Liên Á hiện nay có 5 loại:

3.490.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm
Chọn độ dầy nệm:
24cm
3.890.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm200x200cm
Chọn độ dầy nệm:
25cm
3.190.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
22cm
6.690.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm200x200cm
Chọn độ dầy nệm:
25cm
3.290.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
23cm
3.990.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
25cm
6.390.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm200x200cm
Chọn độ dầy nệm:
28cm
7.190.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
25cm
9.290.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm200x200cm
Chọn độ dầy nệm:
28cm
5.990.000 đ
Chọn kích thước nệm:
120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm200x200cm
Chọn độ dầy nệm:
5cm
22.790.000 đ
Chọn kích thước nệm:
120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm200x200cm
Chọn độ dầy nệm:
15cm
10.190.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm200x200cm
Chọn độ dầy nệm:
10cm
3.950.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
12cm
16.000.000 đ
Chọn kích thước nệm:
120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
15cm
6.050.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
5cm10cm
20.600.000 đ
Chọn kích thước nệm:
120x200cm140x200cm150x190cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
15cm
2.235.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm150x190cm155x195cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
10cm
4.895.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm200x 200cm
Chọn độ dầy nệm:
5cm
21.000.000 đ
Chọn kích thước nệm:
160x200cm180x200cm200x200cm220x200cm
Chọn độ dầy nệm:
10cm15cm
9.420.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
10cm
4.350.000 đ
Chọn kích thước nệm:
100x200cm120x200cm140x200cm160x200cm180x200cm
Chọn độ dầy nệm:
14cm
14.790.000 đ
Chọn kích thước nệm:
140x200cm160x200cm180x200cm200x200cm
Chọn độ dầy nệm:
30cm
769.000 đ
Chọn kích thước nệm:
60x100cm60x120cm70x120cm70x130cm70x140cm80x120cm80x130cm80x140cm100x130cm
Chọn độ dầy nệm:
2cm5cm

Bình luận

Đang cập nhật

Viết nhận xét