Kệ đa năng

1.009.000 đ 1.552.000 đ  
Còn hàng
Cái, 400 x 400 x 1600, Gỗ thông, Sơn PU, Màu đen, 5 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, Màu đen
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng

1.009.000 đ 1.552.000 đ  
Còn hàng
Cái, 400 x 400 x 1600, Gỗ thông, Sơn PU, Màu trắng, 5 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, Màu trắng
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng

2.690.000 đ 4.138.000 đ  
Còn hàng
Bộ, 1200 x 400 x 200, Gỗ thông, Sơn PU, 5 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, Nhiều màu
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng

2.690.000 đ 4.138.000 đ  
Còn hàng
Bộ, 1200 x 400 x 1600, Gỗ thông, Sơn PU, 5 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, 40cm
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng

2.090.000 đ 3.215.000 đ  
Còn hàng
Bộ, 1040 x 400 x 1600, Gỗ thông, Sơn PU, Màu đen, 5 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, Màu đen
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng

369.000 đ 568.000 đ  
Còn hàng
Cái, 640 x 280 x 395, Gỗ thông, Sơn PU, Màu hồng, 1 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, Màu hồng
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng

899.000 đ 1.383.000 đ  
Còn hàng
Cái, 400 x 400 x 1600, Gỗ thông, Sơn PU, Màu tự nhiên, 5 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, Màu tự nhiên
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng

909.000 đ 1.398.000 đ  
Còn hàng
Cái, 400 x 400 x 1600, Gỗ thông, Sơn PU, Màu tự nhiên, 5 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, 40cm, Màu tự nhiên
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng

1.029.000 đ 1.583.000 đ  
Còn hàng
Cái, 400 x 400 x 1600, Gỗ thông, Sơn PU, Màu trắng, 5 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, 40cm, Màu trắng
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng

1.029.000 đ 1.583.000 đ  
Còn hàng
Cái, 400 x 400 x 1600, Gỗ thông, Sơn PU, Màu đen, 5 tầng, Scandinavian, Kệ, Phòng ngủ, Có sẵn, 12 tháng, Có, 1-3 ngày, 40cm, Màu đen
 • Chất liệu gỗ thông xẻ sấy nhập khẩu
 • Gia công tỉ mỉ, chất lượng vượt trội
 • Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu bền
 • Lắp ghép dễ dàng, không hạn chế số lần
 • Thiết kế đồng bộ, màu sắc đa dạng