Sofa đẹp

Sofa

Sofa vừa là điểm nhấn của phòng khách, vừa là nơi gia đình nghỉ ngơi giải trí. Vì thế, một chiếc ghế sofa cần được thiết kế tinh tế, chất liệu cao cấp để sản phẩm luôn bền, đẹp và tiện dụng. Hãy khám phá bộ sưu tập sofa của IBIE với những chất liệu và kiểu dáng khác nhau. Thêm chiếc bàn sofa là Gia đình bạn đã có một bộ bàn ghế hoàn hảo cho phòng khách hoặc phòng ngủ nhà mình.

-35%
Sofa vai Apollo don nghieng Sofa Apollo 3 ghế bộ 3-2-1 Sofa Apollo 3 ghế nghiêng Vải sofa Apollo
Sofa Apollo đơn
2.890.000 đ
4.450.000 đ
-35%
Sofa Farina Sectional- hat de Sofa Farina Sectional- hat de Sofa Farina Sectional 2. Sofa Farina Sectional 2- dai-tach Sofa Farina Sectional cc-1 Sofa Farina Sectional dai Sofa Farina Sectional dai 2 Sofa Farina Sectional-mh Sofa Farina Sectional-np Sofa Farina Sectional-np2 Sofa Farina Sectional-nt Sofa Farina Sectional-pc
Sofa da Farina Sectional
35.990.000 đ
55.370.000 đ
-35%
Sofa Vicenza 3 Sofa Vicenza 3 Sofa Vicenza 1-np Sofa Vicenza 2-mh Sofa Vicenza 2-mt Sofa Vicenza 2-nt Sofa Vicenza 2-pc. Sofa Vicenza 3-2-pc Sofa Vicenza 3-mh Sofa Vicenza 3-np Sofa Vicenza cc-1. Sofa Vicenza cc-2
Sofa da Vicenza
21.990.000 đ
33.840.000 đ
-35%
Sofa Trissino 3-t Sofa Trissino 3-t Sofa Trissino 1-t Sofa Trissino 2-mh Sofa Trissino 2-t Sofa Trissino 3-2-1-pc Sofa Trissino 3-mh Sofa Trissino 3-np Sofa Trissino 3-pc Sofa Trissino cc-1 Sofa Trissino cc-2
Sofa da Trissino
21.990.000 đ
33.840.000 đ
-35%
Sofa Thiene 3. Sofa Thiene 3 Sofa Thiene 1 Sofa Thiene 2 Sofa Thiene 2-mh Sofa Thiene 2-nt Sofa Thiene 3-2-pc Sofa Thiene 3-mh Sofa Thiene 3-np Sofa Thiene 3-pc Sofa Thiene cc-1 Sofa Thiene cc-2
Sofa da Thiene
21.990.000 đ
33.840.000 đ
-35%
Sofa Franco 3-t Sofa Franco 3-t Sofa Franco 1 Sofa Franco 1-1 Sofa Franco 1-mh Sofa Franco 3-1-1-pc Sofa Franco 3-mh Sofa Franco 3-np Sofa Franco 3-s Sofa Franco cc-1 Sofa Franco cc-2 Sofa Franco cc-4
Sofa da Franco
21.990.000 đ
33.840.000 đ
-35%
sofa farina 3t. sofa farina 3t sofa farina 2-mt sofa farina 1-mt sofa farina 1-mh sofa farina 1-np. sofa farina 2-mh sofa farina 2-sau sofa farina 3-mh sofa farina 3-2-1-pc sofa farina 3-2-2-pc sofa farina cc-1 sofa farina cc-2 sofa farina cc-3 sofa farina cc-4.
Sofa da Farina
21.990.000 đ
33.840.000 đ
-35%
Sofa Apollo Sectional 3-dai-don-sm Sofa Apollo Sectional 3-dai-don-mt Sofa Apollo Sectional -don-sm Sofa Apollo Sectional -ghe-dai-sm Sofa Apollo Sectional 3 cc-2-sm Sofa Apollo Sectional 3-dai-don-pc Sofa Apollo Sectional 3-dai-don-sm Sofa Apollo Sectional 3-dai-don-tach-sm Sofa Apollo Sectional 3-dai-mt-sm Sofa Apollo Sectional 3-dai-pc-sm Sofa Apollo Sectional 3-dai-pc-sm-np Sofa Apollo Sectional 3-mh-sm Sofa Apollo Sectional 3-nt-sm Sofa Apollo Sectional cc-1-sm Sofa Apollo Sectional cc-3-sm Sofa Apollo Sectional cc4-sm
Sofa Apollo Sectional simili
13.990.000 đ
21.530.000 đ
-35%
Sofa Lloyd 3-t-sm Sofa Lloyd 3-t-sm Sofa Lloyd 2 Sofa Lloyd -1 Sofa Lloyd 2-1-1-sm Sofa Lloyd 3-1-1-sm Sofa Lloyd 3-2-1--sm Sofa Lloyd 3-2-1-1-sm Sofa Lloyd 3-2-sm Sofa Lloyd 3-s Sofa Lloyd cc1 Sofa Lloyd cc2
Sofa Lloyd simili
7.490.000 đ
11.530.000 đ
-35%
Sofa Oxford 3-t Sofa Oxford 3-t Sofa Oxford 3-np Sofa Oxford 3-mh. Sofa Oxford 1-mt Sofa Oxford 1 Sofa Oxford 1-mh Sofa Oxford 3-1-1 Sofa Oxford cc-1. Sofa Oxford cc-2. Sofa Oxford pc1
Sofa Oxford simili
7.490.000 đ
11.530.000 đ
-35%
Sofa Walton 3-t-sm Sofa Walton 3-t-sm Sofa Walton 1-nt-sm Sofa Walton 2-nt-sm Sofa Walton 1-mh-sm Sofa Walton 2-s-sm Sofa Walton 3-d-md-sm Sofa Walton cc-1-sm Sofa Walton cc-2-sm Sofa Walton cc-3-sm
Sofa Walton simili
7.490.000 đ
11.530.000 đ
-35%
Sofa Apollo simili 3-t Sofa Apollo simili 3-t Sofa Apollo simili 2-nt Sofa Apollo simili 1-nt Sofa Apollo simili 2-1-1-pc Sofa Apollo simili 3-1-1-pc Sofa Apollo simili 3-2 Sofa Apollo simili 3-2-1-1-pc. Sofa Apollo simili 3-2-1-pc Sofa Apollo simili 1-mh. Sofa Apollo simili 2-mh Sofa Apollo simili 3-mh Sofa Apollo simili 3-don Sofa Apollo simili 3-don-mt Sofa Apollo simili 3-nt Sofa Apollo simili 3-sau Sofa Apollo simili cc-1. Sofa Apollo simili cc-2 Sofa Apollo simili cc-3w Sofa Apollo simili cc-4 Sofa Apollo simili cc-5.
Sofa Apollo simily
7.490.000 đ
11.530.000 đ
-35%
Sofa Bau Modular đơn Sofa Bau Modular 1 ghế Sofa Bau Modular 2-2-1 Sofa Bau Modular 2-2 Sofa Bau Modular 2-2 góc Sofa Bau Modular 2 ghế bất đối xứng Sofa Bau Modular 2-2 góc bất đối xứng Sofa Bau Modular 2-2 góc bất đối xứng 2 Sofa Bau Modular 2-2 decor Sofa Bau Modular 2-2-1-1 Sofa Bau Modular 2-2-1-1 Sofa Bau Modular 2-2-1-1 decor Sofa Bau Modular cận cảnh Sofa Bau Modular decor 4 Sofa Bau Modular biến hình
Sofa Bau Modular đơn
2.890.000 đ
4.450.000 đ
-35%
sofa chapmen 1 Sofa Chapman den xam phoi hop Sofa Chapman den xam phoi canh 5 Sofa Chapman den xam phoi canh 4 Sofa Chapman den xam phoi canh 3 Sofa Chapman den xam phoi canh Sofa Chapman den xam xep hinh Sofa Chapman den xam tach roi Sofa Chapman den xam can canh Sofa Chapman den xam can canh 2 Sofa Chapman den xam can canh 3 Sofa Chapman den xam can canh 4
Sofa Chapman đơn
2.890.000 đ
4.450.000 đ
-35%
Sofa Florence ngoc trai don nghieng Sofa Florence ngoc trai 3 ghe nghieng Sofa Florence ngoc trai 3 ghe sau Sofa Florence ngoc trai 3 ghe minh hoa Sofa Florence ngoc trai 2 ghe nghieng Sofa Florence ngoc trai 2 ghe minh hoa Sofa Florence ngoc trai don nghieng Sofa Florence ngoc trai don minh hoa Sofa Florence ngoc trai phoi canh Sofa Florence ngoc trai phoi canh 2 Sofa Florence ngoc trai can canh 3 Sofa Florence ngoc trai can canh 2 Sofa Florence ngoc trai can canh 1
Sofa Florence đơn
2.890.000 đ
4.450.000 đ
-35%
Sofa vai Winchester don truoc Sofa vai Winchester 3 ghe nghieng Sofa vai Winchester 3 ghe minh hoa Sofa vai Winchester 2 ghe truo Sofa vai Winchester 2 ghe nghieng Sofa vai Winchester 2 ghe sau. Sofa vai Winchester don truoc Sofa vai Winchester don nghieng Sofa vai Winchester don minh hoa Sofa vai Winchester nguyen bo minh hoa Sofa vai Winchester can canh 1
Sofa Greenwich đơn
2.890.000 đ
4.450.000 đ
-35%
Sofa marlene 1 Sofa vai Marlene mau ghi 3 ghe minh hoa Sofa vai Marlene mau ghi 2 ghe minh hoa Sofa vai Marlene mau ghi 2 ghe nghieng Sofa vai Marlene mau ghi 3-1-1 Sofa vai Marlene mau ghi 3-2 Sofa vai Marlene mau ghi can canh 1 Sofa vai Marlene mau ghi can canh 2 Sofa vai Marlene mau ghi don minh hoa Sofa vai Marlene mau ghi don nghieng Sofa vai Marlene mau ghi sau Sofa vai Marlene mau ghi truoc
Sofa Marlene đơn
2.990.000 đ
4.600.000 đ
-35%
Sofa Lloyd xam don xa Sofa Lloyd xam 3 ghe sau Sofa Lloyd xam 3 ghe nghieng Sofa Lloyd xam 3 ghe decor Sofa Lloyd xam 2 ghe sau Sofa Lloyd xam 2 ghe phoi canh Sofa Lloyd xam 2 ghe nghieng Sofa Lloyd xam 2 ghe can canh Sofa Lloyd xam 2 ghe can canh 2 Sofa Lloyd xam 2 ghe can canh 3 Sofa Lloyd xam can canh 1 Sofa Lloyd xam can canh 2 Sofa Lloyd xam can canh 3 Sofa Lloyd xam don 2 ghe phoi canh Sofa Lloyd xam don can canh 2 Sofa Lloyd xam 3-2-1-1 Sofa Lloyd xam 3-2-1 phoi canh Sofa Lloyd xam 3-2 phoi canh Sofa Lloyd xam 3-1-1 phoi canh Sofa Lloyd xam 2-1-1 phoi canh
Sofa Lloyd đơn
2.890.000 đ
4.450.000 đ
-35%
Sofa vai Walton don Sofa vai Walton 3 ghe nghieng Sofa vai Walton 3 ghe minh hoa Sofa vai Walton 2 ghe nghieng Sofa vai Walton 2 ghe truoc Sofa vai Walton can canh 1 Sofa vai Walton can canh 2 Sofa vai Walton can canh 3 Sofa vai Walton don Sofa vai Walton don minh hoa Sofa vai Walton nguyen bo minh hoa Sofa vai Walton nguyen bo minh hoa 2 Sofa vai Walton nhac dem
Sofa Walton đơn
2.890.000 đ
4.450.000 đ
-35%
Sofa vai Winchester don truoc Sofa vai Winchester 2 ghe minh hoa Sofa vai Winchester 2 ghe nghieng Sofa vai Winchester canh canh 1 Sofa vai Winchester can canh 3 Sofa vai Winchester can canh 2 Sofa vai Winchester 3 ghe sau Sofa vai Winchester 3 ghe nghieng Sofa vai Winchester 3 ghe minh hoa 1 Sofa vai Winchester don minh hoa Sofa vai Winchester don truo Sofa vai Winchester phoi canh 1 Sofa vai Winchester phoi canh 2
Sofa Winchester đơn
2.890.000 đ
4.450.000 đ
-35%
Sofa goc chu L Apollo 3 ghe va don Sofa goc chu L Apollo 2 ghe tach roi Sofa goc chu L Apollo 3 ghe can canh Sofa goc chu L Apollo 3 ghe can canh 2 Sofa goc chu L Apollo 3 ghe decor Sofa goc chu L Apollo 3 ghe nghieng Sofa goc chu L Apollo 3 ghe phai Sofa goc chu L Apollo 3 ghe phoi canh Sofa goc chu L Apollo 3 ghe phoi canh 3. Sofa goc chu L Apollo 3 ghe tach roi Sofa goc chu L Apollo 3 ghe trai Sofa goc chu L Apollo 3 ghe va don Sofa goc chu L Apollo 3 ghe va don Sofa goc chu L Apollo don can canh
Sofa Apollo chữ L
14.990.000 đ
23.070.000 đ
-35%
Sofa Chapman 3-d Sofa Chapman den xam phoi hop Sofa Chapman den xam phoi canh 5 Sofa Chapman den xam phoi canh 4 Sofa Chapman den xam phoi canh 3 Sofa Chapman den xam phoi canh Sofa Chapman den xam xep hinh Sofa Chapman den xam tach roi Sofa Chapman den xam can canh Sofa Chapman den xam can canh 2 Sofa Chapman den xam can canh 3 Sofa Chapman den xam can canh 4
Sofa Chapman
9.900.000 đ
15.240.000 đ
-35%
Sofa Connery truoc va don Sofa Connery don Sofa Connery goc phai Sofa Connery minh hoa Sofa Connery phoi canh Sofa Connery phoi canh 2 Sofa Connery sau Sofa Connery tach roi Sofa Connery chan de. Sofa Connery truoc Sofa Connery can canh 1
Sofa Connery
11.990.000 đ
18.450.000 đ
-35%
Sofa Florence 3 ghe truoc Sofa Florence ngoc trai 3 ghe nghieng Sofa Florence ngoc trai 3 ghe sau Sofa Florence ngoc trai 3 ghe minh hoa Sofa Florence ngoc trai 2 ghe nghieng Sofa Florence ngoc trai 2 ghe minh hoa Sofa Florence ngoc trai don nghieng Sofa Florence ngoc trai don minh hoa Sofa Florence ngoc trai phoi canh Sofa Florence ngoc trai phoi canh 2 Sofa Florence ngoc trai can canh 3 Sofa Florence ngoc trai can canh 2 Sofa Florence ngoc trai can canh 1
Sofa Florence
7.990.000 đ
12.300.000 đ
1 2

Bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận nhé!

Viết bình luận
Hỗ trợ trực tuyến