Dịch vụ lắp đặt

STT Loại sản phẩm Đơn vị Đơn giá
Cái đầu tiên Cái thứ 2 trở đi
1 Giường Cái 200.000 100.000
2 Tủ Cái 200.000 100.000
3 Bàn Cái 100.000 50.000
4 Ghế Cái 50.000 25.000
5 Kệ  Cái 50.000 25.000

Ghi chú:

  • Đơn giá cái thứ 2 trở đi chỉ được áp dụng khi cùng đơn hàng với cái đầu tiên.
  • Cái đầu tiên được tính là cái có mức phí dịch vụ cao nhất.
  • Dịch vụ lắp đặt chỉ áp dụng tại TP.HCM.